11 TIPS FOR THE NEW MICROSTOCK CONTRIBUTORS TO INCREASE SALES

0:20

11 RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ FOTOBANKÉŘE

11 tips for new microstock contributors to increase microstock sales.

I started to contribute to microstock photography agencies in 2013 (shortly after the birth of my elder son). The hobby of stay-at-home mum has turned into my main job ( except taking care of my family of course :-)). Based on my 4 years experience I made a siple list of a few tips that could be useful to everybody who wants to start to make money from microstock. 

1. Enjoy your job. If you want to build a new solid portfolio from a scratch you’re going to have a long road ahead of you.This is a profession you should be enjoying or you can be finished (and burned out) before you really start. 

2. Technical quality. Be sure that you are uploading only technically perfect photos/vectors/footage (the microstock inspectors are especially extremely sensitive to noise in photography and bitmaps and open path in vectors). Before you start upload check carefully the guidelines of every image agency.

3. Find a "free" niche. Microstock is a tough business. There is a huge competition there (over 1 000 000 new pictures on Shutterstock added every week!) But finding an undersupplied (and desired) topic gives you better chance to success.

4. Non-exclusivity. I think that exclusivity is not an option (although you are not an exception). My advice is: Sell through at least 3 - 7 major microstock agencies.

Top tier for photos/vectors:
Shutterstock | Fotolia/AdobeStock | iStock

Middle tier for photos/vectors:
Dreamstime | Bigstock 123RF | Depositphotos

Top tier for footage:
Pond5 | Shutterstock | Fotolia/AdobeStock | Videoblocks

5. Patience and Endurance. Microstock earnings are not „fast money“. Don’t expect for this to be a quickly profitable job. Most of the beginners stop submitting during their first year. Microstock is a test of endurance and patience. You need to be extremely patient and persistent to succeed in this business.

6. Keywording is crucial. Most of the contributors hate this part of the workflow (I am not an exception) but do not underestimate it. Nobody will find even a great picture without a proper keywording. If you want your pictures to be found you need accurate keywords to be associated with.

7. Think as a microstocker. If you are a talented photographer it doesn’t mean you will be automatically a successful microstock contributor. You have to learn to adapt to the microstock market needs or your images would be rejected for a laconic reason - „low commercial value“. This job is more about craft than art. Your images should be attractive to a wide audience and versatile.

8. Contribute regularly. I upload at least 5 - 10 new vectors every week and take a break only when I am ill or at Christmas. Set your own realistic short and long time goals and reach them. 

9. Quality and quantity. Produce and upload the high-quality products as much as you can. You need to build at least 1000+ (or better 3000+) portfolio of a good quality to achieve a decent steady income.

10. Inspire yourself but DO NOT COPY. I like the book Steal like an artist by Austin Kleon. It is funny, inspiratory and true. Inspire yourselves by the best (everybody does) but DO NOT COPY or use the work of anybody else (if somebody notices and complaints the agency will definitely ban your account).

11. Work on yourself. Learn and improve your skills anytime you can.

Follow these tips and I assure you that you will start your microstock career the right way and will be able to earn money (at least a nice pocket money) doing what you love.

A lot of useful tips you can find at Microstockgroup and another great source of information (for the Czech) is Petr Vaclavek's web fotobanky.cz.

If you’re a microstock photographer already, what are your tips?


How much you can earn from microstock in my next post. :-)
Na  microstock jsem začala přispívat v roce 2013 (krátce po narození prvního syna). Z koníčku mamky na mateřské se nakonec vyklubala hlavní pracovní činnost (krom starání se o rodinu samozřejmě :-)). Své 4leté zkušenosti jsem zkusila shrnout do 11 bodů, které doufám pomohou každému, kdo by se chtěl microstocku začít věnovat.

1. Musí Vás to bavit. Pokud si jako nováček chcete vybudovat od základu zbrusu nové a solidní portfolio, je před Vámi dlouhá cesta. Takže focení, vektorová grafika, video nebo hudba Vás musí skutečně bavit, jinak skončíte (a vyhoříte) dřív, než jste začali. 

2. Technická kvalita. Ujistěte se, že nahráváte jen technicky perfektní fotky/vektory/videa (inspektoři jsou obzvlášťě citliví na šum u fotek nebo bitmapy a otevřené cesty ve vektorech). Dřív než začnete s nahráváním, pořádně si prostudujte požadavky jednotlivých agentur.

3. Najděte si "volnou" niku. Microstock je „drsný“ business. Konkurence je tu obrovská (jen na SS přibude každý týden přes 10 milionů nových obrázků). Pokud si však najdete nějaké téma, které není dostatečně zastoupené, ale po kterém zákazníci touží, šance na úspěch Vašich obrázků je mnohem vyšší.

4. Non-exkluzivita. Myslím si, že za současné situace není exkluzivita tou správnou volbou (pokud nejste výjimka). Moje rada zní: nahrávejte aspoň na 3-7 nejvýdělečnějších fotobank současně. 


Top výdělečné fotobanky pro fotky / vektory:
Shutterstock | Fotolia/AdobeStock | iStock

Středně výdělečné fotobanky pro fotky / vektory:
Dreamstime | Bigstock | 123RF | Depositphotos

Top výdělečné fotobanky pro videa:
Pond5 | Shutterstock | Fotolia/AdobeStock | Videoblocks


5. Trpělivost a vytrvalost. Zapomeňte na to, že byste mohli na microstocku přijít rychle k penězům. Je to běh na dlouhou trať. Pravdou je, že většina začátečníků přestane nahrávat už během prvního roku na fotobankách. Mikrostock je vlastně takovým testem trpělivosti a houževnatosti. Musíte být hodně vytvalí, abyste vůbec mohli uspět.

6. Klíčová slova jsou zásadní. Většina kontributorů (a ani já nejsem výjimkou) nenávidí klíčování, ale nepodceňujte ho. Nikdo nikdy nenajde Váš obrázek, ať je sebelepší, pokud nebude správně okeywordován.

7. Myslete jako microstock. Můžete být talentovaný umělec nebo fotograf, to však ještě vůbec neznamená, že budete i úspěšný fotobankéř. Musíte se naučit přizpůsobit požadavkům a specifikům microstockového trhu, jinak budou Vaše výtvory zamítnuty z lakonického důvodu - "pro nedostatečný komerční potenciál". Tato profese je víc o řemesle než umění. Vaše fotky/vektory/videa by měly být líbivé a atraktivní pro co nejširší publikum a taky mnohostranně použitelné.

8. Přispívejte pravidelně. Já nahrávám minimálně 5-10 nových vektorů každý týden, ať se děje, co se děje a pauzu si dám, jen když jsem nemocná nebo 14 dní o Vánocích. Nastavte si realistické krátkodobé i dlouhodobé cíle a dodržujte je.

9. Kvantita a kvalita. Nahrávejte, co nejvíc můžete a v co nejlepší kvalitě, které jste schopni. Musíte vybudovat aspoň 1000+ kusové (nebo ještě lépe 3000+) kvalitní portfolio, abyste dosáhli na slušný stabilní příjem.

10. Inspirujte se, ale NEKOPÍRUJTE. Mám ráda  knížku Austina Kleona Kraď jako umělec (vřele doporučuji přečtení). Je vtipná, inspirativní a pravdivá. Inspirujte se od nejlepších (všichni to tak děláme), ale nekopírujte ani nevydávejte cizí tvorbu za svou vlastní (pokud na to někdo přijde a nahlásí Vás, což se lehko může stát, agentura Vám trvale zablokuje účet).

11. Pracujet na sobě. Učte se a zlepšujte své dovednosti, kdykoliv je to jen možné.

Pokud budete mít tato pravidla na paměti, je to dobrý základ pro rozjezd Vaší microstock kariéry.

Spoustu dalších užitečných rad můžete najít na Microstockgroup a pro Čechy (a Slováky) jako skvělý zdroj informací doporučuji web Petra Václavka fotobanky.cz (i s diskuzním forem).

Pokud už na fotobanky přispíváte, jaké jsou Vaše oblíbené tipy a triky?

O tom, kolik se dá fotobankami vydělat, někdy příště. :-)

This post includes some affiliate links. I only promote things that I love. Thanks for stopping by !:) 

You Might Also Like

0 komentářů

Popular Posts / Populární

Like me on Facebook

SHOP